Het net van "De federatie voor advies & objectieve verkoop
voor onroerende overheidsgoederen & verplicht te verkopen private goederen" v.z.w.